Faglig grunnlag

Pust Deg Bedre bygger på lungefysioterapi som et internasjonalt anerkjent fagområde i fysioterapi. Teknikkene som vises retter seg mot spesifikke symptom, uavhengig av hvilken lungesykdom pasienten har. Det er ikke en teknikk som er bedre enn de andre, men det er viktig å merke seg at best effekt oppnås ved at valg av behandling gjøres basert på den enkeltes behov. Individuell tilpasning er altså nøkkelen til godt resultat.

Sentralt i lungefysioterapi står LFF- prinsippet (Løsne, Flytte og Fjerne slim). Pust Deg Bedre er et digitalt verktøy som visualiserer øvelser basert på disse grunnleggende målsetningene fra LFF-prinsippet. I praksis betyr det at vi bruker fysiologien på innpust og utpust for å løsne, flytte og fjerne slimet, og valg av teknikker knyttes derfor nært opp mot disse målsettingene.

Teorigrunnlaget i appen er forankret i kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis innebærer at fysioterapeuter bruker ulike kunnskapskilder i sin praksis for å gi best mulig behandling. De faglige avgjørelsene bygger på:

  • Forskningsbasert kunnskap
  • Erfaringsbasert kunnskap
  • Pasientens ønsker og behov

Behandlingen som gis skal være effektiv- skånsom- motiverende og selvstendiggjørende. Ved å bruke LFF-prinsippet som Pust Deg Bedre er forankret i, klarer en i stor grad å imøtekomme behovet for effektiv og skånsom behandling. Pust Deg Bedre legger til rette for en mer motiverende behandling ved å ta i bruk moderne 3D-teknologi. At behandlingsplanen er tilgjengelig på en app på den enkeltes telefon, bidrar til at alle kan utføre teknikkene selvstendig, uten fysioterapeut ved sin side og akkurat når de selv har behov for det.

Referanser