Hjelp

Pust deg bedre er kompatibel med enheter produsert fra 2016 og nyere. For IOS innebærer det iphone 7 og oppover, mens det for Android er mange flere modeller og derfor vanskeligere å gi en oversikt over hvilke modeller som fungerer. Årstall vil være en pekepinn på om enheten støttes eller ikke.

Dersom du har øvrige problemer med nedlasting/innhold i applikasjonen så prøv følgende:

  1. Slå av applikasjoner som er på i bakgrunnen. Dette suger datakraft
  2. Slå telefonen helt av og på igjen. Det pleier å rydde i systemet.
  3. Oppdater til nyeste operativsystem tilgjengelig for modellen.
  4. Av-installer appen og installer på nytt
  5. Tillat varsler i telefon-innstillingene

Hvis du fremdeles plages, kontakt support på pustdegbedre@helse-forde.no