Om oss

Denne digitale løsningen er utviklet av spesialfysioterapeut i Helse Førde, Elin Johnsen, i samarbeid med teknologiselskapet Haptiq AS. Pust Deg Bedre befinner seg i skjæringspunktet mellom fagspesialisering og moderne teknologi, men har et grensesnitt som sikrer en god brukeropplevelse.

Pust Deg Bedre kvalitetssikres og videreutvikles i nært samarbeid med flere parter. For å sikre brukerperspektivet har lungesyke og kommunale fysioterapeuter i Fjaler, Bremanger og Askvoll kommune bidratt i utviklingen. Det faglige innholdet er forankret i kunnskapsbasert praksis og teknikkene i appen er valgt ut i samarbeid med spesialfysioterapeut på Sørlandet Sykehus. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke og LHL-klinikken Gardermoen er også viktige bidragsytere, med deres nære tilknytning til brukerne og spesialistkompetanse.

Økonomiske bidragsytere for utvikling av applikasjonen er Helse Vest RHF og Stiftelsen Dam. Stiftelsen Dam har også bidratt økonomisk for å utvikle nettsiden www.pustdegbedre.no.

Vi har utviklet Pust Deg Bedre siden januar 2018 og jobber jevnlig med oppdateringer som skal gi deg enda bedre brukeropplevelse av appen. For å få til det ønsker vi gjerne å høre fra deg. Du kan gi dine tilbakemeldinger ved å svare på brukerundersøkelsen som kommer opp tredje gang du åpner appen, eller via vår e-postadresse: pustdegbedre@helse-forde.no. Dette er helt frivillig og vil ikke påvirke ditt tilbud om helsehjelp som pasient.